Huisgarantie

Onder "Huisgarantie" verstaan wij het volgende:

Indien een door ons geleverd occasion orgel binnen het gestelde tijdvak op de factuur niet voldoet aan de hier onder genoemde kwaliteit eisen, welke door de fabrikant en ons aan het product zijn gesteld, worden door ons zo spoedig mogelijk gratis hersteld. (geen voorrijkosten)

Kwaliteit eisen:

1.     Het goed functioneren van alle technische systemen zowel mechanisch als elektronisch.

2.     Signaal/ruis- en signaal/brom verhouding van het orgel op een zo goed mogelijk nivo binnen de grenzen welke door de fabrikant gegeven zijn.

3.     Vervormingsfactor van het orgelsignaal op een zo goed mogelijk nivo binnen de grenzen welke door de fabrikant gegeven zijn.

4.     Het in goede staat verkeren van het meubel; het pedaal en de bank.

5.     De binnen- en buitenzijde van de orgelkast; de elektronica; klavieren; registerwippers; andere bedieningen; pedaal en bank dienen goed schoon te zijn.

Aanspraak op de "Huisgarantie" vervalt in onderstaande gevallen:

1.      Defecten, die ontstaan door ondeskundige behandeling van het product.

2.      Defecten, die ontstaan door grote chemische of atmosferische invloeden.

3.      Defecten, die ontstaan door ongedierte of uiterlijk geweld.

4.      Defecten, die ontstaan door waterschade.

5.      Indien er door derden wijzigingen worden aangebracht.

Uitsluitingen:

- Intonatie werkzaamheden vallen niet onder de "Huisgarantie" kwaliteitseisen, tenzij apart aangegeven op de koopovereenkomst.

- De onder garantie geleverde orgels gelden alleen in Nederland.

 

   
Informatie: Treurniet Orgels, Weg en Land 33 a,  2661 DC Bergschenhoek, 
Telefoon 010-5113867, direct 06-51307477, fax 010-5121982.